رسیورمدیااستار

باز کردن کانالهای کد شده در مدیااستار MEDIASTAR با اکانت gshare.ir 

دانلود فیلم اموزشی

دیدن کانالها ماهواره با اینترنت  در مدیااستار MEDIASTAR با اکانت ایپی تی وی  gshare.ir

دانلود فیلم اموزشی