در مرحله بعد از تهیه اکانت اول وارد قسمت server setting شده وبعد کلید سبز یا در بعضی از مدلها ابی یاهمانENABLE SERVER روبزنید تا بتونید اکانت
رو وارد کنید

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 652×489.

۴-بعد بیرون امده ویک بار دستگاه رو از پشت خاموش کنید

 

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

پاک کردن ارسال دیدگاه