-1 طبق عکس گزینه Internet را انتخاب می کنیم و توسط کلید .OKداخل گزینه می شویم

 اموزش باز کردن کانالهای کد شده با اکانت جیشیر GSHARE.IR در ریسیور DreamLand
-2 پس از ورود به منو گزینه Network Local Setting را انتخاب می کنیم و کلید OK را می فشاریم.

 اموزش باز کردن کانالهای کد شده با اکانت جیشیر GSHARE.IR در ریسیور DreamLand
-3 در این مرحله توجه داشته باشید در صورت استفاده از مودم

adsl گزینهDefault Network Type Wired باید بر روي Wired
قرار بگیرد و اگر از مودم Wireless استفاده می کنید بر روي wireless

اموزش باز کردن کانالهای کد شده با اکانت جیشیر GSHARE.IR در ریسیور DreamLand

گزینه DHCP را باید در وضعیتON قرار دهید.همانطور که در عکس مشخص است.و این
نشانه اتصال رسیور به شبکه می باشد.

اموزش باز کردن کانالهای کد شده با اکانت جیشیر GSHARE.IR در ریسیور DreamLand

-5 پس از این مرحله به منو Internetبازگشته و بر روي گزینه Net Client Config رفته و اوکی می کنیم

اموزش باز کردن کانالهای کد شده با اکانت جیشیر GSHARE.IR در ریسیور DreamLand

-6 همانطور که در تصویر مشخص است وارد منو شدیم.پس از انتخاب آیکون Server1
برای وارد کردن و ویرایش اطلاعات اکانت باید کلید زرد ریموت را بفشاریم .

اموزش باز کردن کانالهای کد شده با اکانت جیشیر GSHARE.IR در ریسیور DreamLand

7 در این مرحله باید اکانت داده شده را وارد کنیم
.بر روي گزینه قرار می گیریم و اوکی می کنیم.پنجره کیبورد باز شده و می
توانیم اطلاعات را وارد کنیم.

اموزش باز کردن کانالهای کد شده با اکانت جیشیر GSHARE.IR در ریسیور DreamLand

8 همانطور که تصویر مشخص می باشد حالا می توانید اطلاعات را بوسیله Key Board مجازی
وارد کنید
کلید P+P-براي ریموت براي تعو.یض صفحه کیبورد مجازي, کلید زرد براي پاك کردن خط, سبز کلید
پاك کردن , کلید قرمز براي تایید مورد استفاده قرار می گیرد.پس از وارد کردن آدرس سرور کلید
قرمز را می زنیم تا اطلاعات ذخیره شود

اموزش باز کردن کانالهای کد شده با اکانت جیشیر GSHARE.IR در ریسیور DreamLand

-9 طبق عکس همانطور که مشخص است بر روي گزینه Active Server رفته و اوکی می نمایید.
اموزش باز کردن کانالهای کد شده با اکانت جیشیر GSHARE.IR در ریسیور DreamLand

 

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

پاک کردن ارسال دیدگاه