ابتدا دستگاه رو با اخرین نرم افزار به روز رسانی کنید اینترنت وکابل لن رو به پشت ریسیور بزنید تا اینترنت را به ریسیور برسانیم

دکمه f1+0000 رو بزنید تا پیچ فعال بشه سپس f1+11111رو بزنید و گزینه اینترنت فعال را انتخاب میکنید
دکمه منو را زده به گسترش و سپس به سرور بروید در قسمت تنظیمات سرور

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800×280.

اطلاعت داده شده رو وارید میکنید سپس
f1را زده و yes را میزنید

 

راه اندازی اکانت GSHARE در استاریکس

 

starx 41000-42000-43000

ابتدا اینترنت رو به ریسیور رسانده سپس منو بعد نتورک ستینگ سپس سرور ستینگ

اطلاعت
IP ADDRESS
SUBNET MASK
GATEWAY
DNS PREFRRED
DNS ALTERNATE
رو مثل عکس زیر دقیق میزنیم

بعد از زدن اطلاعات DHCP راروشن کرده وبعد کلید EXIT وبعد بله را زده
DHCP را روشن شده appselected بعد۴ تا 0000 وبعد کلید قرمزبعد اکانت GSHAREخریداری شده رو وارد کنید

 

راه اندازی اکانت در استاریکس
star x 99 laser
بعد از تهیه اکانت f1+666 شده واکانت جیشیر
رو وارد کنید

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 652×489.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 815×611.

 

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

پاک کردن ارسال دیدگاه