کابل لن رو به ورودی لن پشت رسیور وصل کنید
بعد f1+000 تا پچ فعال شود
بعد f1+111(فعال کردن لن داخلی)بعد f1+666
و سپس اکانت داده شده رو
رو وارد کنید

 

فرق این اکانت با اکانت جیشیر FREE رو دستگاه اینه که کانالها رو بدون فریز و دوم هم تعداد بیشتری نسبت به اکانت FREE باز میکنه
1- راه دیگه در مرحله بعد از تهیه اکانت اول وارد قسمت server setting شده و به صفحه ۱۱ برویدو در قسمت server type گزینه G-SHARE رو انتخاب کنید وبعد کلید سبز همانENABLE SERVER روبزنید تا بتونید اعداد و نوشته ها
رو وارد کنید

2- در قسمتIP/URL و TCP وPASSWORD و USER شما باید طبق اکانتی که به شما داده در وارد وبعد ok رابزنید

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

پاک کردن ارسال دیدگاه