– در مرحله بعد از تهیه اکانت ابتدا f1+666را زده و به صفحه ۱۱ بروید واکانت خریده شده رو وارد کنید

2- در قسمتIP/URL و TCP وPASSWORD و USER شما باید طبق اکانتی که به شما داده در وارد وبعد ok رابزنید
 اموزش باز کردن کانالهای کد شده با اکانت جیشیر GSHARE.IR در TIGER

 اموزش باز کردن کانالهای کد شده با اکانت جیشیر GSHARE.IR در TIGER

-بعد بیرون امده ویک بار دستگاه رو از پشت خاموش کنید

 

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

پاک کردن ارسال دیدگاه